Bitcoin Store | Sprječavanje pranja novca (AML) & Provjera identiteta i analiza klijenata (KYC)

Bitcoin Store zalaže se za najvišu razinu usklađenosti sa zakonom o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma te zahtijeva od uprave i zaposlenika da slijede navedene standarde.

Pranje novca proces je pretvaranja sredstava primljenih od ilegalnih aktivnosti (poput prevare, korupcije, terorizma itd.) u druga sredstva ili investicije koje izgledaju legitimno u svrhu skrivanja stvarnog izvora sredstava.

Proces pranja novca može se podijeliti u tri faze:

Plasman

U ovoj se fazi sredstva pretvaraju u financijske instrumente kao što su čekovi, bankovni računi i prijenosi novca ili se mogu koristiti za kupnju robe visoke vrijednosti koja se može prodati. Također, mogu se fizički pohraniti u banke i nebankovne institucije (npr. mjenjačnice). Kako bi se izbjegla sumnja, perač novca može istodobno izvršiti nekoliko depozita umjesto polaganja cjelokupne svote odjednom.

Raslojavanje

Sredstva se prenose, premještaju na druge račune ili druge financijske instrumente, sa svrhom da se prikrije podrijetlo te je nejasno tko je izvršio višestruke financijske transakcije. Premještanje sredstava i mijenjanje njihova oblika otežava praćenje novca koji se pere.

Integracija

Sredstva se vraćaju u opticaj kao legitimna, te se za njih kupuju razna dobra i usluge.

Politika sprečavanja pranja novca

Bitcoin Store, poput većine tvrtki koje pružaju usluge na financijskom tržištu, pridržava se načela suzbijanja pranja novca i aktivno sprečava sve akcije koje imaju za cilj ili olakšavaju proces legalizacije nezakonitih sredstava. Politika AML-a znači sprečavanje korištenja usluga Bitcoin Storea od strane kriminala s ciljem pranja novca, financiranja terorizma ili drugih kriminalnih aktivnosti.

U tu je svrhu tvrtka uvela strogu politiku otkrivanja i sprečavanja svih sumnjivih aktivnosti te upozorenja odgovarajućih tijela na njih. Bitcoin Store nema obvezu obavijestiti klijente da su tijela za provedbu zakona informirana o njihovim aktivnostima. Uveden je kompleksan elektronički sustav za identifikaciju klijenta i vođenje detaljne povijesti svih operacija.

Bitcoin Store zadržava pravo obustaviti uslugu klijentu ako, prema mišljenju zaposlenika, postoji ikakva sumnja da se radi sredstvima pribavljenim na nezakonit način.

Procedure

Bitcoin Store pobrinut će se da posluje s fizičkom ili pravnom osobom. Bitcoin Store također obavlja sve potrebne mjere u skladu s važećim zakonima i propisima koje izdaju monetarne vlasti. Bitcoin Store izvršava AML procedure slijedeći ova pravila:

  • provjera identiteta stranke i dubinska analiza klijenta;
  • praćenje aktivnosti klijenata;
  • vođenje evidencije.

Utvrđivanje − provjera identiteta i dubinska analiza klijenata

Svaki klijent čija je transakcija veća od 1.000 eura (7.500 kuna) mora završiti postupak identifikacije. Prije nego što započne suradnju s takvim klijentom, Bitcoin Store osigurat će zadovoljavajuće dokaze o identitetu (osobna iskaznica ili putovnica).

U slučaju da su dokumenti zapisani nelatiničnim znakovima, potrebno je dostaviti ovjereni prijevod dokumenta na engleskom ili hrvatskom jeziku.

Bitcoin Store također primjenjuje pojačanu kontrolu klijenata koji nisu rezidenti Republike Hrvatske, pogotovo klijenata iz zemalja koje imaju neadekvatne AML standarde ili koje mogu predstavljati visoki rizik za kriminal i korupciju.

Fizičke osobe

Tijekom procesa identifikacije, svaki klijent daje osobne podatke: ime i prezime, datum rođenja, državljanstvo, adresu, OIB, naziv i broj identifikacijske isprave te izdavatelja identifikacijske isprave.

Podaci se čuvaju u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR).

Korporativni klijenti

U slučaju da je klijent trgovačko društvo potrebno je dostaviti: izvadak iz Trgovačkog registra, imena i adrese direktora i osoba ovlaštenih za zastupanje. Ovlaštena osoba daje osobne podatke: ime i prezime, datum rođenja, državljanstvo, adresu, OIB, naziv i broj identifikacijske isprave te izdavatelja identifikacijske isprave.

U slučaju da je tvrtka u vlasništvu druge tvrtke, potrebno je utvrditi stvarnog vlasnika, odnosno ponoviti ovaj postupak i za tvrtku vlasnika.

Podaci se čuvaju u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR).

Praćenje aktivnosti klijenata

Pored prikupljanja podataka klijenata, Bitcoin Store nastavlja pratiti aktivnost svakog klijenta kako bi se prepoznale i spriječile sumnjive transakcije. Sumnjiva transakcija određuje se kao transakcija koja nije u skladu s legitimnim poslovanjem klijenta ili uobičajenom povijesti transakcija klijenta poznatom pod nadzorom aktivnosti klijenata. Bitcoin Store implementirao je sustav praćenja navedenih transakcija (kako automatiziranih, tako i manualnih) kako bi se spriječilo korištenje usluga tvrtke od strane kriminala.

Uvjeti za uplate i isplate

Sve uplate i isplate sredstava klijenata moraju ispunjavati sljedeće uvjete: prilikom prijenosa sredstava, ime i prezime naznačeno tijekom registracije mora odgovarati imenu vlasnika računa.

U bilo kojem slučaju, nije dopušten nikakav depozit ili isplata trećim osobama.

Tomislav Vajic
Direktor
Zadnja izmjena: 23. 08. 2018.