POLITIKA PRIVATNOSTI BITCOIN STORE

 1. UVOD
  Digital Assets d.o.o. (dalje u tekstu: Digital Assets, mi, nas, naše) zahvaljuje na posjeti našoj stranici kao i na zanimanju za našu tvrtku i usluge. Zaštita Vaših osobnih podataka nam je važna i želimo da se ugodno osjećate prilikom posjete našim stranicama.
  Ovdje ćemo Vas informirati o tome koje podatke o Vama prikupljamo, obrađujemo i kako se ovi podaci koriste, poštivajući zakon o zaštiti osobnih podataka i druge uvjete.
  Ako naša stranica sadrži linkove koji Vas vode na internetske stranice drugih pružatelja usluga, ne primjenjuju se naša pravila o zaštiti privatnosti.
  Molimo Vas da odvojite vrijeme i da pažljivo pročitate našu Politiku privatnosti (dalje u tekstu: Politika).
 2. VODITELJ OBRADE I SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA BITCOIN STORE KORISNIKA
  Voditelj obrade: Digital Assets d.o.o. Hrvatske mornarice 1/C, 21000 Split, Hrvatska OIB: 37096783668, MBS: 060297216 Kontakt broj: +385 21 280 773 E-mail adresa: compliance@bitcoin-store.hr
  Službenik za zaštitu podataka: Kontakt broj: +385 21 280 773 E-mail adresa: compliance@bitcoin-store.hr
 3. PRIKUPLJANJE I OBRADA OSOBNIH PODATAKA KORISNIKA
  Digital Assets prikuplja i obrađuje osobne podatke korisnika Platforme prvenstveno radi boljeg pružanja usluga u svom poslovanju.
  Nastavno na Opću Uredbu o zaštiti podataka (GDPR) (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (dalje u tekstu: „Opća Uredba“), uskladili smo svoje poslovanje kako bi svim korisnicima omogućili adekvatnu zaštitu osobnih podataka te kako bi bili u potpunosti transparentni u njihovom korištenju.
  Digital Assets štiti privatnost i sigurnost prikupljenih podatka i osigurava njihovu povjerljivost. Zaštita privatnosti Vaših osobnih podataka je trajna, a bilo kojem trenutku možete koristiti i svoja prava koja su niže navedena i detaljnije objašnjena.
 4. KOJA JE DEFINIRANA SVRHA I PRAVNI TEMELJ
  Digital Assets prikuplja osobne podatke za potrebe svog poslovanja i kada je svrha zakonita.
  Obrada osobnih podataka je zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećih uvjeta:
  1. korisnik je dao izričitu suglasnost za obradu svojih osobnih podataka,
  2. obrada je nužna kako bi se poduzele radnje na zahtjev korisnika prije sklapanja ugovora ili za izvršavanje ugovora,
  3. obrada je nužna radi ispunjavanja pravnih obveza Digital Assetsa,
  4. obrada je nužna radi zaštite temeljnih interesa korisnika,
  5. obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa,
  6. obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa Digital Assetsa.
 5. OBJAVLJIVANJE OSOBNIH PODATAKA KORISNIKA TREĆOJ STRANI
  Svi zaposlenici Digital Assetsa imaju dopuštenje za pristup Vašim osobnim podacima i s tim podacima postupaju kao s vrlo povjerljivim te se obvezuju se na čuvanje osobnih podataka potpisivanjem izjave o povjerljivosti.
  Digital Assets prikupljene podatke neće prosljeđivati trećim osobama bez Vaše izričite suglasnosti, osim u slučajevima ako su podaci neophodni uslijed izvršavanja naših zakonskih obveza, u slučajevima kada je to nužno zbog ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu ili u slučajevima kada je korisnik sam objavio te podatke, kao i u drugim zakonom propisanim slučajevima.

  Koje treće strane imaju pristup Vašim osobnim podacima

  U sklopu našeg poslovanja primamo usluge od određenih pružatelja usluga i dajemo im ograničen i strogo praćen pristup nekim našim podacima. Prije nego proslijedimo Vaše osobne podatke, svaki pružatelj usluga je pojedinačno revidiran. Samo ako može dokazati adekvatnu razinu zaštite podataka, pružatelj usluga ući će u naš izbor i s nama potpisati Ugovor o obradi podataka.

  Kojim zemljama prenosimo Vaše podatke

  Obrađujemo Vaše podatke isključivo i samo unutar Europske Unije (EU) i Europskog Ekonomskog Prostora (EEA), međutim, neki od naših pružatelja usluga se nalaze izvan područja EU i EEA.
  Opća Uredba postavila je stroge uvjete prilikom prijenosa osobnih podataka trećim zemljama. Oni pružatelji koji se nalaze van EU/EEA moraju zadovoljiti i dodatne uvjete.
 6. ČUVANJE OSOBNIH PODATAKA
  Digital Assets obrađuje Vaše osobne podatke na razdoblje dok se ne ispuni svrha obrade podataka.
  Podaci se brišu po prestanku svrhe za koju su prikupljeni, najkasnije po isteku svih zakonskih propisa koji nas obvezuju za čuvanje osobnih podataka.
  Podatke o transakcijama dužni smo pohraniti u skladu sa zakonskim rokovima čuvanja stoga vodite računa da je pravo na njihovo brisanje zakonski ograničeno.
 7. VAŠA PRAVA
  Za ostvarivanje svojih prava, korisnik se treba obratiti službeniku za zaštitu osobnih podataka i to slanjem pisane obavijesti, odnosno zahtjeva:
  • elektroničkom poštom na e-mail adresu: compliance@bitcoin-store.hr ili
  • zemaljskom poštom na adresu: Digital Assets d.o.o., Hrvatske mornarice 1/C, 21000 Split, Hrvatska
  Napomena: Ako zahtjev šaljete e-mailom, obvezno je korištenje iste e-mail adrese koja je prijavljena u Vašem korisničkom profilu.
  Na zahtjev odgovaramo bez nepotrebnog odgađanja i u svakom slučaju u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva. Vrijeme za odgovor može se produljiti za složene ili višestruke zahtjeve pod uvjetom da se korisnika obavijesti o produljenju roka. Za obradu zahtjeva ne naplaćujemo naknadu.
  Ako je zahtjev odbijen, korisnika ćemo obavijestiti o razlozima te o pravu da podnesu pritužbu nadležnom hrvatskom ili EU tijelu za zaštitu osobnih podataka. U Republici Hrvatskoj to je AZOP - Agencija za zaštitu osobnih podataka (https://azop.hr/), a u EU nadležno tijelo je European Data Protection Supervisor (https://edps.europa.eu/_en).
  Vaša prava su:
  • Pravo na informiranost i pravo pristupa - u svakom trenutku možete zatražiti i dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci i ako da, imate pravo na pristup svojim osobnim podacima kao i o informacijama vezanim za svrhu i kategorije obrade, roku pohrane ili o iznošenju podataka trećim stranama,
  • Pravo na ispravak - pravo zahtjeva za izmjenu, ispravak netočnih ili dopunu osobnih podataka, uz dostavu odgovarajuće dokumentacije koja potvrđuje nastalu promjenu,
  • Pravo na zaborav - pravo zahtjeva za brisanje Vaših osobnih podataka ako isti više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni. Podaci će biti izbrisani unutar trideset dana. Podaci o transakcijama ostaju pohranjeni sukladno zakonskim obavezama,
  • Pravo prijenosa podataka - pravo zaprimanja i prijenosa osobnih podataka drugom voditelju obrade ako je to tehnički izvedivo, a ovo pravo ne smije imati negativan utjecaj na prava i slobode drugih,
  • Pravo prigovora - pravo povlačenja danog pristanka ili prigovor na obradu osobnih podataka,
  • Pravo na povlačenje privole - pravo korisnika da u svakom trenutku može povući privolu koju je dao Digital Assetsu a koja se ne odražava na legitimnost obrade podataka koja je učinjena prije povlačenja privole,
  • Pravo vezano za automatsko donošenje odluka i profiliranje - korisnik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koje je temeljena prvenstveno na automatiziranoj obradi,
  • Pravo na ograničenje obrade – pravo na osporavanje točnosti Vaših osobnih podataka, na razdoblje potrebno da Digital Assets tu točnost provjeri.
 8. SIGURNOSNE MJERE ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA
  O sigurnosnim mjerama zaštite osobnih podataka možete pročitati u Općim uvjetima poslovanja Bitcoin Store.
 9. UPOTREBA KOLAČIĆA
  Prilikom posjete naših web stranica, zatražit ćemo Vašu suglasnost za upotrebu kolačića, s primarnim ciljem kako bi Vam omogućili bolje korisničko iskustvo. Više o tome možete pročitati u dokumentu Politika o kolačićima.
 10. IZMJENA POLITIKE PRIVATNOSTI
 11. Zadržavamo pravo promjene bilo kojeg dijela Politike, u bilo kojem trenutku, objavljivanjem izmijenjenog teksta na našoj Platformi.
  Molimo Vas da provjerite ima li izmjena kad god pristupate našoj Platformi.
  Izmijenjena Politika stupa na snagu odmah nakon objave na Platformi i podrazumijeva da korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i prihvaća sve stavke izmijenjene Politike.
  Ova izmijenjena Politika stupa na snagu 18.10.2021 i zamjenjuje Politiku privatnosti koja se primjenjivala prije tog datuma.

Internetski "kolačići" su potrebni kako bi vam omogućili najbolje iskustvo na Bitcoin Store platformi. Nastavkom pregleda ove web stranice slažete se s korištenjem kolačića. Za više informacija pogledajte Politiku privatnosti.